Korrutamise ja jagamise tehtekaardid

11.30 

Koostanud Kadri Männiksaar
49 x 100 mm, 4-värvilised