ILMUMAS 2020. AASTAL

Ana Kontor

AABITS

Illustreerinud Ülle Meister
ISBN 978-9949-506-86-6
21 x 29,7 cm, 176 lk, värviline, kõva köide

Hind 19 €

Uus aabits sobib õpilastele,

  • kes õpivad põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel lihtsustatud õppe tasemel,
  • kes õpivad põhihariduse riikliku õppekava alusel, kuid lugemisraskustest lähtuvalt vajavad 1. klassis õppe diferentseerimist,
  • kellele on rakendatud kõne erivajadustest või õpiraskustest lähtuvalt individuaalset õppekava (sh vähendatud õpitulemusi eesti keeles),
  • kelle emakeeleks ei ole eesti keel.

Aabits sobib ka eelkooliealiste ja spetsiifiliste erivajadustega laste kooliks ettevalmistamisel.

Tähesti A-st Y-ni

42 x 59 cm, 2 plakatit ( trüki- ja kirjatähed), värviline

Eesti keele tähestik koos võõrtähtedega.

Hind 8 €

Tähestiku seinakaardid
TRÜKITÄHED

32 kaarti, 15 x 21 cm, värviline

Hind 7 €

Tähestiku seinakaardid
SUURED KIRJATÄHED

32 kaarti, 15 x 21 cm, värviline

Hind 7 €

Tähestiku seinakaardid
VÄIKESED KIRJATÄHED

32 kaarti, 15 x 21 cm, värviline

Hind 7 €