ILMUMAS 2019. AASTAL

Kathy Hoopmann

Aspergeri sündroomiga õpilane klassis
Mida peaks iga õpetaja teadma

ISBN 978-9949-506-87-3
14,8 x 21 cm, 232 lk, ühevärvitrükk, pehme köide
Hind 18.50 €

Hästi struktureeritud raamat aitab mõista ja leida lahendusi olukordadele, mis tekivad Aspergeri sündroomiga õpilaste teistsugusest maailma tajumisest. Iga aspekti üldisele kirjeldusele järgneb lapsepoolne selgitus, häirest tekkida võivad arusaamatused koolielus, nõuanded õppetunni tegevusteks ning soovitused teema käsitlemiseks vanematega. Käsiraamatu vormis esitatud materjal aitab õpetajal luua keskkonda, milles nii Aspergeri sündroomiga õpilasel kui ka tema kaaslastel õnnestub üksteist toetades saavutada parimad tulemused.

ILMUMAS 2020. AASTAL

Ana Kontor

AABITS

Illustreerinud Ülle Meister
ISBN 978-9949-506-86-6
21 x 29,7 cm, 176 lk, värviline, kõva köide

Hind 19 €

Uus aabits sobib õpilastele,

  • kes õpivad põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel lihtsustatud õppe tasemel,
  • kes õpivad põhihariduse riikliku õppekava alusel, kuid lugemisraskustest lähtuvalt vajavad 1. klassis õppe diferentseerimist,
  • kellele on rakendatud kõne erivajadustest või õpiraskustest lähtuvalt individuaalset õppekava (sh vähendatud õpitulemusi eesti keeles),
  • kelle emakeeleks ei ole eesti keel.

Aabits sobib ka eelkooliealiste ja spetsiifiliste erivajadustega laste kooliks ettevalmistamisel.

Tähesti A-st Y-ni

42 x 59 cm, 2 plakatit ( trüki- ja kirjatähed), värviline

Eesti keele tähestik koos võõrtähtedega.

Hind 8 €

Tähestiku seinakaardid
TRÜKITÄHED

32 kaarti, 15 x 21 cm, värviline

Hind 7 €

Tähestiku seinakaardid
SUURED KIRJATÄHED

32 kaarti, 15 x 21 cm, värviline

Hind 7 €

Tähestiku seinakaardid
VÄIKESED KIRJATÄHED

32 kaarti, 15 x 21 cm, värviline

Hind 7 €